Ποιοι Σύλλογοι μπορούν να γίνουν μέλη;

      ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

  1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή ενός πολιτιστικού Συλλόγου στην ΠΟΠΣΜ είναι να διατηρεί στις τάξεις του (έστω και κάποιο ποσοστό) ντόπιους γηγενείς Μακεδόνες. Ως ντόπιοι γηγενείς Μακεδόνες χαρακτηρίζονται οι Έλληνες αυτόχθονες κάτοικοι της Μακεδονίας.
  2. Να αποδέχεται εγγράφως τους στόχους της ΠΟΠΣΜ και να συνεργάζεται με τους υπόλοιπους συλλόγους/μέλη για την ολοκλήρωσή τους.