Διοικητικό Συμβούλιο ΠΟΠΣΜ

Τάτσιος Γεώργιος                          ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευαγγελίδης Δημήτριος               ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δόντσιος Γεώργιος                        ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παπαδόπουλος Κωνστατίνος   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μήτσιος Ιωάννης                          ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κωστίκα Άννα                                Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Άρμεν Δημήτριος                          ΤΑΜΙΑΣ

Κόιος Νικόλαος                             ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Δημητρούσης Νικόλαος               ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ