Διοικητικό Συμβούλιο ΠΟΠΣΜ

Τάτσιος Γεώργιος                          ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δόντσιος Γεώργιος                        ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γιουματζίδης Δημήτριος             ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παπαδόπουλος Κωνστατίνος    ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τσαμπούρης Γεώργιος                ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κωστίκα Άννα                                Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Άρμεν Δημήτριος                          ΤΑΜΙΑΣ

Κόιος Νικόλαος                             ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Δημητρούσης Νικόλαος               ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ