Εγγραφή Συλλόγου

         Για την εγγραφή οποιουδήποτε Πολιτιστικού Συλλόγου ως μέλος στην ΠΟΠΣΜ πρέπει να προηγηθεί ανάγνωση του καταστατικού της Ομοσπονδίας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και εφόσον υπάρξει συμφωνία το ΔΣ μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή αίτησης εγγραφής μέλους

           ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΠΣΜ (κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .doc)

       

         ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  1. Αίτηση εγγραφής. (κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .doc)
  2. Αντίγραφο καταστατικού (ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ)
  3. Φωτοαντίγραφο της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το παρόν Διοικητικό συμβούλιο. ΠΡΟΣΟΧΗ: κάθε φορά που θα πραγματοποιούνται εκλογές το νέο ΔΣ οφείλει να ενημερώνει ΕΓΓΡΑΦΩΣ τη Γραμματεία της Ομοσπονδίας για τη νέα σύνθεση του ΔΣ.
  4. Φωτοαντίγραφο απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία να γράφει: «Αποφασίζεται η συμμετοχή του συλλόγου μας στην «Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων».
  5. Όταν γίνει η επόμενη Γενική Συνέλευση του συλλόγου να γραφεί στα πρακτικά της: «Επικυρώνουμε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για ένταξη του συλλόγου μας στην  «Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων» και να σταλεί ταχυδρομικά στη Γραμματεία της  Ομοσπονδίας.
  6. Καταθετήριο εγγραφής (50 ευρώ) σε λογαριασμό της ΕΤΕ με ΙΒΑΝ: GR 51 0110 3300 0000 3300 0132 424